Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 30)

thanh Gioan Bosco

Ngày 22: Thánh Tôma Villanôva :

Ngày 23: Thánh Piô Piêtrelcina :

Nghe tiếp

Chúa Nhật 26 B Mùa Thường Niên : Nhân danh

Chua Giesu va tre emTrong trận thế chiến II, ba vị tuyên úy Công giáo, Tin lành và Do thái trở thành những người bạn thân của nhau. Họ thề hứa với nhau nếu một người trong nhóm bị giết chết, thì những người còn sống sót phải báo tin cho gia đình của người qua đời và lo việc chôn cất.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 26 B Mùa Thường Niên : Quyết liệt dứt khoát với tội lỗi – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

san sang theo ChuaNếu mỗi chi thể phạm tội đều phải bị cắt bỏ, chắc chắn không một ai lành lặn. Không thể hiểu theo nghĩa đen những lời Đức Giêsu nói hôm nay. Tuy nhiên cũng không được loại trừ tính chất quyết liệt của những lời đó. Đức Giêsu bảo ta phải chặt tay, chặt chân, móc mắt khi những chi thể này phạm tội, có nghĩa là phải quyết liệt với sự xấu.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 25, 2015 – Friday of the Twenty-fifth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Haggai 1:15b.2:1-9.

In the second year of King Darius,
on the twenty-first day of the seventh month, the word of the LORD came through the prophet Haggai:
Tell this to the governor of Judah, Zerubbabel, son of Shealtiel, and to the high priest Joshua, son of Jehozadak, and to the remnant of the people:
Who is left among you that saw this house in its former glory? And how do you see it now? Does it not seem like nothing in your eyes?

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 25 Quanh Năm – Vendredi de la 25e semaine du temps ordinaire

Chua nhat thu 33 Nam BBài Ðọc I : (Năm I) Kg 2, 1b-10

“Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”.

Trích sách Tiên tri Khác-gai.

Năm thứ hai triều đại vua Ðariô, đến ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Chúa dùng tiên tri Khác-gai mà phán rằng: “Ngươi hãy nói với Giorôbabel, con trai tướng lãnh Giuđa, là Saluthiel, nói với Giosua, con trai thượng tế Giosêđec, và với những kẻ sống sót lại trong dân rằng: “Ai trong các ngươi là kẻ sống sót lại đã nhìn thấy vinh quang thuở xưa của đền thờ này: và giờ đây các ngươi xem thấy nó thế nào?

Đọc tiếp