Tin Buồn

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Tin buonTrong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Rosa Nguyễn Thị Mẫu (Cụ Khiết) là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 09 Năm 2015 (Tức ngày 14/08 năm Ất Mùi), hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn Cụ Rosa Nguyễn Thị Mẫu ngày 26 tháng 09 năm 2015.

Đọc tiếp

Daily Gospel : September 27, 2015 – Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Numbers 11:25-29.

The LORD then came down in the cloud and spoke to him. Taking some of the spirit that was on Moses, he bestowed it on the seventy elders; and as the spirit came to rest on them, they prophesied.
Now two men, one named Eldad and the other Medad, were not in the gathering but had been left in the camp. They too had been on the list, but had not gone out to the tent; yet the spirit came to rest on them also, and they prophesied in the camp.

Continue reading