Thánh Nhạc Tuyển Chọn Mp3 : Tình ca yêu đời

hoa-tao1.jpg

01. Tâm tình tác giả :

02. Tình ca yêu đời :

03. Đời sao trống vắng :

04. Còn sống tôi còn ca 2 :

05. Tình huynh đệ :

06. Tình bạn tri kỷ 3 :

07. Tình đợi chờ :

08. Tình tạ từ :

09. Tình tự cây đa :

10. Quyết chí can trường :

CD5 Nhạc Lời và Tiếng Hát Lm Tiến Linh

tinmungmdeia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: