Tin Buồn

vong-hoa-giaoduc.net.vn_634840797050580264 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

 Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Tang quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Vicente Nguyễn Quang Duy là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 03 tháng 10 Năm 2015 (Tức ngày 21/08 năm Ất Mùi), hưởng thọ 65 tuổi.

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn ông Vicente Nguyễn Quang Duy được tiến hành vào ngày 04 tháng 10 năm 2015. Lễ an táng linh hồn ông Vicente Nguyễn Quang Duy được cử hành vào lúc 8h00 ngày Thứ hai 05/10/2015 tại nhà thờ Giáo xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Thi hài ông Vicente Nguyễn Quang Duy sẽ được an táng tại Vườn thánh Giáo xứ Tân Độ cùng ngày.

Ông Vicente Nguyễn Quang Duy đã có thời gian phục vụ trong Hội đồng giáo xứ Tân Độ và đã chu toàn tốt trách nhiệm của mình trong việc phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và cộng đoàn. Cộng đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân Độ, Nhóm xa quê Tân Độ và bà con đồng hương Tân Độ xin hiệp thông chia buồn cùng Tang quyến Xin tất cả chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Vicente được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Nhóm Xa Quê Tân Độ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: