Tin Buồn

vong-hoa-giaoduc.net.vn_634840797050580264Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Đồng Hương Tân Độ Miền Nam và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Giuse NGUYỄN VĂN HÒA sinh năm 1926 đã qua đời chiều Thứ Năm ngày 08.9.2015 tại giáo xứ Xóm Chiếu, Quận 4 Tp HCM, Hưởng thọ 90 tuổi.

Cụ Giuse Nguyễn Văn Hòa là người con của Giáo xứ Tân Độ, sinh ra và lớn lên tại quê hương Tân Độ, sau đó cùng gia đình di cư vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp. Ban Đại Diện và một số bà con Đồng hương đã đến tư gia tham dự nghi thức tẩm liệm.

Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse chóng về nơi vĩnh phúc quê Trời.

Ban Đồng Hương Tân Độ Miền Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: