Chương Trình Đại Hội giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần thứ XIII

TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI, 17-18/11/2015

CHỦ ĐỀ: “ANH EM LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRẦN GIAN” (x. Mt 5, 13-14)

ĐIỂM NHẤN: Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến

Theo TGPHN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: