Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (3)

Chua Giesu thay day chúng ta

01. Hát ca Lòng Thương Xót – Diệu Hiền :

02. Nguồn phúc Lòng Chúa Xót Thương – Anh Phương :

Continue reading

Daily Gospel : December 1, 2015 – Tuesday of the First week of Advent

Chua va cac em nhoBook of Isaiah 11:1-10.

On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom.
The spirit of the LORD shall rest upon him: a spirit of wisdom and of understanding, A spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the LORD,
and his delight shall be the fear of the LORD.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – Evangile au quotidien : Mardi de la 1e semaine de l’Avent

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I: Is 11: 1-10

“Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa.

Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (2)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

09. Lòng Thương Xót Chúa 3 (Nguyễn Chánh) :

10. Linh Mục và Lòng Chúa Xót Thương (Lm. Nguyên Hòa) :

Continue reading

Daily Gospel : November 29, 2015 – First Sunday of Advent – Year C

Daily Mass Reading :

hinh anh mua vongBook of Jeremiah 33:14-16.

The days are coming, says the LORD, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and Judah.
In those days, in that time, I will raise up for David a just shoot; he shall do what is right and just in the land.
In those days Judah shall be safe and Jerusalem shall dwell secure; this is what they shall call her: “The LORD our justice.”

Continue reading

Thánh Ca Mùa Vọng Tuyển Tập Hay Nhất

Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C : Tỉnh thức đi vào thế giới… – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Chua nhat 1 mua vong CThật ngạc nhiên. Ta cứ tưởng trong mùa Vọng, phải có những bài sách Thánh báo tin Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra. Nhưng không ngờ những bài sách thánh và đặc biệt bài Tin Mừng hôm nay lại báo tin Chúa sẽ đến trong ngày phán xét. Tại sao thế? Thưa vì Giáo Hội muốn cho ta hiểu ý nghĩa thần học của việc chờ mong Chúa đến. Hàng năm vào mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

Daily Gospel : November 27, 2015 – Friday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conBook of Daniel 7:2-14.

In a vision I, Daniel, saw during the night, the four winds of heaven stirred up the great sea,
from which emerged four immense beasts, each different from the others.
The first was like a lion, but with eagle’s wings. While I watched, the wings were plucked; it was raised from the ground to stand on two feet like a man, and given a human mind.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Vendredi de la 34e semaine du temps ordinaire

Vinh quang cua Chua chieu toa tren chung conBài Ðọc I: (Năm I) Ðn 7, 2-14

“Kìa có ai như con người ngự trên đám mây”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời, làm dấy động biển cả. Có bốn con thú khổng lồ khác nhau từ biển đi lên. Con thứ nhất giống như con sư tử cái, mang hai cánh chim phượng: tôi nhìn nó mãi cho đến khi hai cánh nó bị nhổ đi, nó cất lên khỏi đất và đứng thẳng hai chân như con người, nó được ban tặng quả tim loài người.

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (1)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

01. Lòng Thương Xót Chúa 1 (Nguyễn Chánh) :

02. Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót (Lm. Ân Đức) :

Continue reading

Daily Gospel : November 26, 2015 – Thursday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiBook of Daniel 6:12-28.

Some men rushed into the upper chamber of Daniel’s home and found him praying and pleading before his God.
Then they went to remind the king about the prohibition: “Did you not decree, O king, that no one is to address a petition to god or man for thirty days, except to you, O king; otherwise he shall be cast into a den of lions?” The king answered them, “The decree is absolute, irrevocable under the Mede and Persian law.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Jeudi de la 34e semaine du temps ordinaire

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBài Ðọc I: (Năm I) Ðn 6, 11-27

“Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến bịt miệng sư tử lại”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, có những người tọc mạch dò xét, họ bắt gặp Ðaniel đang cầu nguyện kêu xin cùng Chúa mình. Họ liền đến tâu vua về điều lệ rằng: “Tâu đức vua, chớ thì đức vua đã chẳng quy định rằng: trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin cùng thần minh nào hay người nào ngoài đức vua, thì, lạy đức vua, nó sẽ bị ném vào hang sư tử đó sao?” Vua trả lời rằng: “Ðúng, cứ như sắc chỉ Mêđia và Batư, thì không được sai lỗi”. Bấy giờ họ lại tâu vua rằng: “Ðaniel thuộc con cái Giuđa phải lưu đày, đã chẳng xem sao lề luật và chiếu chỉ vua đã quy định: mỗi ngày nó đọc kinh cầu nguyện ba lần”.

Continue reading

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 4 từ ngày 24 – 30)

saint-andre- Thanh Anrê

Ngày 24 : Th.Anrê Dũng Lạc & các bạn tử đạo :

Ngày 25 : Thánh Catarina Alexandria  :

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C – Evangile au quotidien : Premier dimanche de l’Avent

Chua nhat 1 mua vongBài Ðọc I: Gr 33, 14-16

“Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”.

Continue reading

Daily Gospel : November 25, 2015 – Wednesday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Daniel 5:1-6.13-14.16-17.23-28.

King Belshazzar gave a great banquet for a thousand of his lords, with whom he drank.
Under the influence of the wine, he ordered the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, to be brought in so that the king, his lords, his wives and his entertainers might drink from them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Mercredi de la 34e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac tre emBài Ðọc I: (Năm I) Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28

“Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu. Khi vua đã say rượu, liền truyền đem các bình, chén, bát bằng vàng bạc mà Nabukôđônôsor, phụ vương ông, đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về, để cho vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng uống rượu.

Continue reading

Lễ các Thánh Tử đạo Việt nam : Truyền đạo

cac thanh tu daoNgười Công giáo Việt Nam thường coi mình là kẻ có đạo và được tiếng là những kẻ giữ đạo rất nhiệt thành và sốt sắng. Nhưng có lẽ phần đông chúng ta chưa xác tín rằng: cách giữ đạo tốt nhất là cho người khác cái đạo của mình, như Chúa Giêsu đã nói: Cố giữ thì mất, liều mất thì còn.

Các thánh Tử đạo Việt Nam là những người đã sống theo chân lý đó. Các ngài không phải chỉ là những người có đức tin, những người giữ vững đức tin đến cùng, mà còn là những người đã cho kẻ khác niềm tin của mình.

Continue reading

Suy Niệm Lễ các Thánh Tử đạo Việt nam

Daily Gospel : November 24, 2015- Tuesday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time – Memorial of Saint Andrew Dũng-Lac, Priest, and Companions, Martyrs

Daily Mass Reading :

118- Thanh tu dao Viet NamBook of Daniel 2:31-45.

Daniel said to Nebuchadnezzar: “In your vision, O king, you saw a statue, very large and exceedingly bright, terrifying in appearance as it stood before you.
The head of the statue was pure gold, its chest and arms were silver, its belly and thighs bronze,
the legs iron, its feet partly iron and partly tile.

Continue reading