Chúa Nhật 32 Thường Niên- Năm B : Cho tất cả

Chua sang tao con nguoiHai nhân vật được lưu ý trong các bài sách thánh hôm nay là hai phụ nữ. Hai bà goá. Tình hình tài chánh của họ rất khó khăn. Không việc làm. Không nơi nương tựa. Họ sống trong cơ cực. Họ dễ trở nên mồi cho những kẻ khai thác. Họ thuộc thành phần những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Vì họ mà Chúa Giêsu đã đến. Không lạ gì Ngài quan tâm đặc biệt đến bà goá mà Ngài thấy trong Đền Thờ.

Continue reading

Chúa Nhật 32 Thường Niên- Năm B : Ánh mắt Thiên Chúa – ĐTGM Ngô quang Kiệt

dong-tien-ba-goaNgười làm sao chiêm bao làm vậy. Tâm hồn thế nào sẽ bộc lộ ra trong ánh mắt thế ấy. Hôm nay, Chúa Giêsu ngồi trước cửa đền thờ Giêrusalem quan sát những người bỏ tiền vào hòm dâng cúng trong đền thờ. Người đã thấy. Và đã phán đoán. Qua cách quan sát và phán đoán ta có thể thấy được tâm hồn của Người.

Continue reading

Daily Gospel : November 8, 2015 – Thirty-second Sunday in Ordinary Time – Year B

Daily Mass Reading :

Chua lam song lai nguoi con trai cua ba goa o Naim1st book of Kings 17:10-16.

In those days, Elijah the prophet went to Zarephath. As he arrived at the entrance of the city, a widow was gathering sticks there; he called out to her, “Please bring me a small cupful of water to drink.”
She left to get it, and he called out after her, “Please bring along a bit of bread.”

Continue reading