Daily Gospel : November 10, 2015 – Tuesday of the Thirty-second week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua day dan chungBook of Wisdom 2:23-24.3:1-9.

God formed man to be imperishable; the image of his own nature he made him.
But by the envy of the devil, death entered the world, and they who are in his possession experience it.
But the souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 32 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Mardi de la 32e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I: (Năm I) Kn 2, 23 – 3, 9

“Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài sống trong bình an”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.

Continue reading