Lời Chúa Chúa Nhật 33 Quanh Năm Năm B – Evangile au quotidien : Trente-troisième dimanche du temps ordinaire

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I: Ðn 12, 1-3

“Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 32 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire

Chua GiesuBài Ðọc I: (Năm I) Kn 7, 22 – 8, 1

“Sự khôn ngoan là phản ảnh của ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương vẹn tuyền của uy quyền Thiên Chúa”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Trong sự khôn ngoan có tinh thần sáng suốt, thánh thiện, duy nhất, đa diện, tinh vi, lợi khẩu, linh động, tinh tuyền, chắc chắn, dịu dàng, phục thiện, sâu sắc, bất khuất, hào hiệp, nhân đạo, đại lượng, vững tâm, bền chí, vững chắc, bình thản, làm được mọi sự, kiểm soát hết thảy, thấu suốt mọi thần trí, những kẻ thông minh, những người thanh sạch và những người tế nhị. Sự khôn ngoan linh hoạt hơn mọi chuyển động, và vì trong sạch, nên thấu nhập mọi nơi.

Continue reading

Daily Gospel : November 12, 2015 – Thursday of the Thirty-second week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emBook of Wisdom 7:22-30.8:1.

In Wisdom is a spirit intelligent, holy, unique, Manifold, subtle, agile, clear, unstained, certain, Not baneful, loving the good, keen, unhampered, beneficent,
kindly, Firm, secure, tranquil, all-powerful, all-seeing, And pervading all spirits, though they be intelligent, pure and very subtle.
For Wisdom is mobile beyond all motion, and she penetrates and pervades all things by reason of her purity.

Continue reading