Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên- Năm B

Daily Gospel : November 13, 2015 – Friday of the Thirty-second week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua giang day dan chúngBook of Wisdom 13:1-9.

All men were by nature foolish who were in ignorance of God, and who from the good things seen did not succeed in knowing him who is, and from studying the works did not discern the artisan;
But either fire, or wind, or the swift air, or the circuit of the stars, or the mighty water, or the luminaries of heaven, the governors of the world, they considered gods.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 32 Quanh Năm- Evangile au quotidien : Vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac tre emBài Ðọc I: (Năm I) Kn 13, 1-9

“Nếu họ đã có thể truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy Chúa tể Càn khôn”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Khờ dại thay tất cả những người không chịu nhận biết Chúa, và cả những người không biết căn cứ vào các sự vật hữu hình để tìm hiểu Ðấng Tự Hữu, và không chú ý đến các công trình để biết ai là Ðấng Hoá công. Nhưng họ kể lửa, gió, khí thiêng, bầu trời đầy tinh tú, nước lũ, mặt trời, mặt trăng là những thần minh bá chủ hoàn cầu.

Continue reading