Daily Gospel : November 17, 2015 – Tuesday of the Thirty-third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Don  nhan on Chua Thanh Than2nd book of Maccabees 6:18-31.

Eleazar, one of the foremost scribes, a man of advanced age and noble appearance, was being forced to open his mouth to eat pork.
But preferring a glorious death to a life of defilement, he spat out the meat, and went forward of his own accord to the instrument of torture,
as men ought to do who have the courage to reject the food which it is unlawful to taste even for love of life.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 33 Quanh Năm- Evangile au quotidien : Mardi de la 33e semaine du temps ordinaire

giakeuBài Ðọc I: (Năm I) 2 Mcb 6, 18-31

“Tôi sẽ để lại một tấm gương cao đẹp, nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi”.

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Êlêazarô, một người trong hàng Luật sĩ vị vọng, ông đã có tuổi và diện mạo oai phong, ông bị người ta cạy miệng bắt phải ăn thịt heo. Nhưng ông thà chết vinh còn hơn sống nhục, nên ông tự ý ra pháp trường. Hiểu rằng ông phải xử trí như thế nào, ông nhẫn nại chịu đựng, khẳng khái không ăn đồ cấm vì ham sống.

Continue reading

Lịch sử Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Continue reading

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII – 2015

 

Continue reading