Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII – 2015

 

Cung nghinh Thánh Giá và Khai Mạc Đại Hội Giới Trẻ lần XIII

https://youtu.be/pq-gn6JVDeI

Bài thuyết trình 1: “Người trẻ sống và làm chứng đức tin…” – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

https://youtu.be/eKB2RomEyNE

Đêm văn nghệ và diễn nguyện Đại Hội Giới Trẻ lần thứ XIII

https://youtu.be/K_jNoEOX1uk

Cung nghinh Thánh Thể và Cầu nguyện – ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội lần XIII

https://youtu.be/OqK8lKpPERc

Bài thuyết trình 2: Gia Đình – Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

https://youtu.be/k_9wKWhlglg

Thánh lễ tạ ơn bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIII

https://youtu.be/-_aJCeXQ_ic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: