Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 3 từ ngày 16 – 23)

Hoa dang me yeu

Ngày 16: Thánh Magarita Sccotlen :

Ngày 17: Thánh Elizabeth Hungaria :

Continue reading

Daily Gospel : November 18, 2015 – Wednesday of the Thirty-third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

vua lam tiec cuoi cho con trai minh2nd book of Maccabees 7:1.20-31.

It happened that seven brothers with their mother were arrested and tortured with whips and scourges by the king, to force them to eat pork in violation of God’s law.
Most admirable and worthy of everlasting remembrance was the mother, who saw her seven sons perish in a single day, yet bore it courageously because of her hope in the Lord.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 33 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Mercredi de la 33e semaine du temps ordinaire

Du ngon  nen 10, 5 va 1 bacBài Ðọc I: (Năm I) 2 Mcb 7, 1. 20-31

“Ðấng Sáng Tạo vũ trụ sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống”.

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu, và thừa lệnh nhà vua, người ta dùng gậy và roi gân bò đánh đập họ, bắt buộc họ ăn thịt heo mà luật đã cấm.

Ðặc biệt là bà mẹ đáng ca tụng và ghi nhớ: chỉ trong một ngày, bà chứng kiến bảy con mình chết, bà vui lòng chịu đựng và trông cậy vào Thiên Chúa. Bà đầy khôn ngoan, dùng tiếng của cha ông, can đảm khuyên bảo từng đứa con; bà dùng sự hăng say nam nhân mà nâng đỡ tâm hồn phụ nữ của bà.

Continue reading