Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ : Phục vụ

Chua Giesu va cac treThế nào là một ông vua?

Dưới chế độ quân chủ thì nhà vua là người nắm giữ mọi quyền hành trong một nước. Với quyền hành lớn lao như thế, nhà vua dễ trở thành độc tài, bắt thần dân phải cung phụng cho mình với nếp sống xa xỉ và phóng túng.

Ngày nay, mặc dù chế độ quân chủ đã cáo chung tại hầu hết các nước, thế nhưng người ta vẫn tiếp tục dùng danh từ vua để chỉ một người thành công vượt bực trong một phạm vi nào đó, chẳng hạn như vua bóng đá, vua dầu lửa, vua xe hơi, vua leo núi…

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên- Năm B- Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

Chúa Nhật 34 Quanh Năm Năm B – Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Evangile au quotidien : Solennité du Christ, Roi de l’Univers

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I: Ðn 7, 13-14

“Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Continue reading

Daily Gospel : November 20, 2015 – Friday of the Thirty-third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu2nd book of Maccabees 4:36-37.52-59.

Judas and his brothers said, “Now that our enemies have been crushed, let us go up to purify the sanctuary and rededicate it.”
So the whole army assembled, and went up to Mount Zion.
Early in the morning on the twenty-fifth day of the ninth month, that is, the month of Chislev, in the year one hundred and forty-eight,
they arose and offered sacrifice according to the law on the new altar of holocausts that they had made.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 33 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire

Den tho GierusalemBài Ðọc I: (Năm I) 1 Mcb 4, 36-37, 52-59

“Họ làm lễ cung hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu”.

Trích sách Macabê quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: “Quân thù chúng ta đã bị tiêu diệt, nay chúng ta hãy đi thanh tẩy và cung hiến Ðền thánh lại”.

Toàn thể quân đội được triệu tập, rồi cùng lên núi Sion.

Ngày hai mươi lăm tháng chín (tức là tháng Kislêu) năm một trăm bốn mươi tám, họ dậy sớm, dâng lễ tế như Luật dạy trên bàn thờ dùng để dâng lễ toàn thiêu mà họ vừa mới thiết lập.

Continue reading