Ngày 21 Tháng 11 Lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ : Chúa Giêsu là Vua

Chua Giesu Vua su thatTrong lịch sử nhân loại, không thiếu gì những ông vua bị đem ra xét xử và bị đem ra hành quyết. Nhưng khi một ông vua bị đem đi hành quyết thì ông ta đã bị truất quyền hay bị cướp quyền. Đối với những kẻ hành quyết hay lên án ông, thì ông không còn được nhìn nhận là vua nữa. Đó là trường hợp vua Louis 16 của nước Pháp chẳng hạn. Vì thế, người ta không bao giờ nói xử tử vua Louis 16 mà xử tử một người với cái tên thật của người ấy chứ không phải là tên hiệu.

Continue reading

Daily Gospel : November 22, 2015 – Our Lord Jesus Christ the King – Solemnity – Year B

Daily Mass Reading :

Chua GiesuBook of Daniel 7:13-14.

As the visions during the night continued, I saw One like a son of man coming, on the clouds of heaven; When he reached the Ancient One and was presented before him,
He received dominion, glory, and kingship; nations and peoples of every language serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away, his kingship shall not be destroyed.

Continue reading