Lễ các Thánh Tử đạo Việt nam : Truyền đạo

cac thanh tu daoNgười Công giáo Việt Nam thường coi mình là kẻ có đạo và được tiếng là những kẻ giữ đạo rất nhiệt thành và sốt sắng. Nhưng có lẽ phần đông chúng ta chưa xác tín rằng: cách giữ đạo tốt nhất là cho người khác cái đạo của mình, như Chúa Giêsu đã nói: Cố giữ thì mất, liều mất thì còn.

Các thánh Tử đạo Việt Nam là những người đã sống theo chân lý đó. Các ngài không phải chỉ là những người có đức tin, những người giữ vững đức tin đến cùng, mà còn là những người đã cho kẻ khác niềm tin của mình.

Continue reading

Suy Niệm Lễ các Thánh Tử đạo Việt nam

Daily Gospel : November 24, 2015- Tuesday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time – Memorial of Saint Andrew Dũng-Lac, Priest, and Companions, Martyrs

Daily Mass Reading :

118- Thanh tu dao Viet NamBook of Daniel 2:31-45.

Daniel said to Nebuchadnezzar: “In your vision, O king, you saw a statue, very large and exceedingly bright, terrifying in appearance as it stood before you.
The head of the statue was pure gold, its chest and arms were silver, its belly and thighs bronze,
the legs iron, its feet partly iron and partly tile.

Continue reading

Ngày 24 tháng 11 Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Lễ Kính

le cac thanh tu dao Viet namBài Ðọc I: Kn 3, 1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt của người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao; vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.

Continue reading