Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 4 từ ngày 24 – 30)

saint-andre- Thanh Anrê

Ngày 24 : Th.Anrê Dũng Lạc & các bạn tử đạo :

Ngày 25 : Thánh Catarina Alexandria  :

Ngày 26 : Chân phước Giacôbê Alberiôn :

Ngày 27 : Thánh Gioan  Bécmăng :

Ngày 28 : Thánh Catarina Labôrê : http://tinmung2007.brinkster.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/thang11d/cuoithang11_files/v%20ngay%2028%20-%2011.mp3

Ngày 29 : Thánh Phanxicô Antôn Fasani :

Ngày 30 : Thánh Anrê :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: