Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (1)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

01. Lòng Thương Xót Chúa 1 (Nguyễn Chánh) :

02. Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót (Lm. Ân Đức) :

03. Chuỗi Lòng Thương Xót (Chí Nhân) :

04. Đại dương Thương Xót (Nguyên Kha) :

05. Ca vang Lòng Thương Xót Chúa (Đinh Công Huỳnh) :

06. Con cần Lòng Thương Xót (Phạm Vĩnh Sơn) :

07. Chúa giàu Lòng Thương Xót (Phan Hùng) :

08. Đến với Lòng Thương Xót Chúa (Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp) :

 

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: