Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C : Tỉnh thức đi vào thế giới… – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Chua nhat 1 mua vong CThật ngạc nhiên. Ta cứ tưởng trong mùa Vọng, phải có những bài sách Thánh báo tin Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra. Nhưng không ngờ những bài sách thánh và đặc biệt bài Tin Mừng hôm nay lại báo tin Chúa sẽ đến trong ngày phán xét. Tại sao thế? Thưa vì Giáo Hội muốn cho ta hiểu ý nghĩa thần học của việc chờ mong Chúa đến. Hàng năm vào mùa Vọng, Giáo Hội mời gọi ta chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C

Daily Gospel : November 27, 2015 – Friday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conBook of Daniel 7:2-14.

In a vision I, Daniel, saw during the night, the four winds of heaven stirred up the great sea,
from which emerged four immense beasts, each different from the others.
The first was like a lion, but with eagle’s wings. While I watched, the wings were plucked; it was raised from the ground to stand on two feet like a man, and given a human mind.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Vendredi de la 34e semaine du temps ordinaire

Vinh quang cua Chua chieu toa tren chung conBài Ðọc I: (Năm I) Ðn 7, 2-14

“Kìa có ai như con người ngự trên đám mây”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời, làm dấy động biển cả. Có bốn con thú khổng lồ khác nhau từ biển đi lên. Con thứ nhất giống như con sư tử cái, mang hai cánh chim phượng: tôi nhìn nó mãi cho đến khi hai cánh nó bị nhổ đi, nó cất lên khỏi đất và đứng thẳng hai chân như con người, nó được ban tặng quả tim loài người.

Continue reading