Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (2)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

09. Lòng Thương Xót Chúa 3 (Nguyễn Chánh) :

10. Linh Mục và Lòng Chúa Xót Thương (Lm. Nguyên Hòa) :

11. Lòng Thương Xót Chúa 5 (Nguyễn Chánh) :

12. Lòng Thương Xót Chúa (Lm. Thái Nguyên) :

13. Ngợi ca Lòng Thương Xót (Huyền Linh) :

14. Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa (Cao Huy Hoàng) :

15. Hy vọng vào Lòng Thương Xót Chúa (Hải Ân) :

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: