Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (3)

Chua Giesu thay day chúng ta

01. Hát ca Lòng Thương Xót – Diệu Hiền :

02. Nguồn phúc Lòng Chúa Xót Thương – Anh Phương :

Continue reading

Daily Gospel : December 1, 2015 – Tuesday of the First week of Advent

Chua va cac em nhoBook of Isaiah 11:1-10.

On that day, a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom.
The spirit of the LORD shall rest upon him: a spirit of wisdom and of understanding, A spirit of counsel and of strength, a spirit of knowledge and of fear of the LORD,
and his delight shall be the fear of the LORD.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng – Evangile au quotidien : Mardi de la 1e semaine de l’Avent

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I: Is 11: 1-10

“Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa.

Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Continue reading