Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (3)

Chua Giesu thay day chúng ta

01. Hát ca Lòng Thương Xót – Diệu Hiền :

02. Nguồn phúc Lòng Chúa Xót Thương – Anh Phương :

03. Xin xót thương các linh mục – Phi Nguyễn :

04. Khấn cầu Lòng Chúa Xót Thương – Uyên Nhi :

05. Lòng Thương Xót Chúa 4 – Hợp ca Thanh An :

06. Xót thương như Ngài – Huy Tuấn :

07. Về cùng Lòng Thương Xót Cha – Trần Mạnh :

 

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: