Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm C : Chúng tôi phải làm gì? – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua nhat thu 3 mua vong nam CKhi nghe thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng, hàng đoàn người lũ lượt kéo đến xin chịu phép rửa ăn năn sám hối. Hơn thế nữa, họ còn muốn thay đổi cuộc đời nên ai cũng hỏi thánh nhân: “Chúng tôi phải làm gì?”. Thái độ của họ thành khẩn, đơn sơ, hiểu biết và đầy quyết tâm. Để trả lời, thánh nhân đưa ra những hướng dẫn thật cụ thể. Đó là:

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Daily Gospel : December 13, 2015 – Third Sunday of Advent – Year C

Daily Mass Reading :

Chua nhat thu 3 mua vongBook of Zephaniah 3:14-18a.

Shout for joy, O daughter Zion! sing joyfully, O Israel! Be glad and exult with all your heart, O daughter Jerusalem!
The LORD has removed the judgment against you, he has turned away your enemies; The King of Israel, the LORD, is in your midst, you have no further misfortune to fear.
On that day, it shall be said to Jerusalem: Fear not, O Zion, be not discouraged!

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C – Evangile au quotidien : Troisième Dimanche de l’Avent

chua nhat thu 2 Mua vongBài Ðọc I: Xp 3, 14-18a

“Chúa sẽ hân hoan vì người”.

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn! Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa.

Trong ngày đó, ở Giêrusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời! Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Ðấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi.

Continue reading