Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha(1)

Long thuong xot

01. Lời mở đầu :

02. Đường tình yêu  (Thanh Sử – Bích Hiền) :

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng – Evangile au quotidien : Mardi de la 3e semaine de l’Avent

chua nhat 26 nam BBài Ðọc I: Xp 3, 1-2. 9-13

“Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó”.

Trích sách tiên tri Xôphônia.

Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình.

Bấy giờ Ta sẽ cho dân Ta môi miệng thanh sạch để mọi người kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người. Từ phía bên kia các sông xứ Ethiôpi, con cái những kẻ tha hương kêu cầu Ta, đem lễ vật đến dâng cho Ta.

Continue reading

Daily Gospel : December 15, 2015 – Tuesday of the Third week of Advent

Daily Mass Reading :

Yeu men Chua het long het linh hon.Book of Zephaniah 3:1-2.9-13.

Thus says the Lord: “Woe to the city, rebellious and polluted, to the tyrannical city!
She hears no voice, accepts no correction; In the LORD she has not trusted, to her God she has not drawn near.
For then I will change and purify the lips of the peoples, That they all may call upon the name of the LORD, to serve him with one accord;
From beyond the rivers of Ethiopia and as far as the recesses of the North, they shall bring me offerings.

Continue reading