Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha(1)

Long thuong xot

01. Lời mở đầu :

02. Đường tình yêu  (Thanh Sử – Bích Hiền) :

03. Nguồn suối yêu thương (Bích Hiền) :

04. Trái tim yêu thương (Diệu Hiền) :

05. Tôn vinh Lòng Thương Xót (Thanh Sử) :

06. Trái Tim nhân từ (Thanh Sử – Diệu Hiền) :

 

Tuyển tập 13 ca khúc
trong Album Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha
CD mừng năm thánh Lòng Thương Xót (Dòng Đaminh Rôsa Lima)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: