Daily Gospel : February 1, 2016 – Monday of the Fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chua nguoi mu2nd book of Samuel 15:13-14.30.16:5-13a.

An informant came to David with the report, “The children of Israel have transferred their loyalty to Absalom.”
At this, David said to all his servants who were with him in Jerusalem: “Up! Let us take flight, or none of us will escape from Absalom. Leave quickly, lest he hurry and overtake us, then visit disaster upon us and put the city to the sword.”

Continue reading

Sách nói mp3 suy niệm : Ý nghĩa sự đau khổ (1)

Chua sang tao con nguoi

Ý nghĩa sự đau khổ – 01 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk01.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 02 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk02.mp3

Continue reading

Chúa Nhật IV – Mùa Thường Niên – Năm C : Kiên vững và dịu hiền

Chua giang day dan chúngThôi Trữ là quyền thần nước Tề, định giết vua Trang Công, bèn hội họp sĩ phu lại cùng nhau thề thốt. Ai nấy đều sợ hãi răm rắp vâng lời. Duy có Án Tử nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề. Thôi Trữ bảo: Nếu ngươi nghe ta, khi lấy được nước, ta sẽ cho một nửa. Bằng không, ta giết ngay lập tức.

Continue reading

Chúa Nhật 4 – Mùa Thường Niên – Năm C : Điều kiện để đón tiếp Chúa – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua chuc lanh cho cac em nhoSau khi rao giảng một thời gian, Chúa Giêsu trở về làng cũ. Thoạt nghe Chúa rao giảng, họ khâm phục tán thành. Nhưng sau đó họ lại xua đuổi và muốn giết Chúa. Thật là đáng buồn. Đúng như lời thánh Gioan đã viết: “Người đã đến nhà nhưng người nhà không nhận biết Người”. Tại sao có cảnh trái ngang đau lòng như thế? Thưa vì tư tưởng của Thiên Chúa khác với tư tưởng của họ.

Continue reading

Daily Gospel : January 31, 2016 – Fourth Sunday in Ordinary Time – Year C

Daily Mass Reading :

Chua day trong hoi duong o NazadetBook of Jeremiah 1:4-5.17-19.

The word of the LORD came to me saying:
Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I dedicated you, a prophet to the nations I appointed you.
But do you gird your loins; stand up and tell them all that I command you. Be not crushed on their account, as though I would leave you crushed before them;

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(2)

hoa mai

08 Chúa đem xuân về : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/07%20Ta%20on%20dau%20xuan.mp3

09 Họp mừng xuân mới : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/09%20Hop%20mung%20xuan%20moi.mp3

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 4 – Mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa Chúa Nhật 4 Quanh Năm Năm C – Evangile au quotidien : Quatrième dimanche du temps ordinaire

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBài Ðọc I: Gr 1, 4-5, 17-19

“Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc.

Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ.

Continue reading

Daily Gospel : January 28, 2016 – Thursday of the Third week in Ordinary Time

 Daily Mass Reading :

Chua nhat 1 mua vong2nd book of Samuel 7:18-19.24-29.

After Nathan had spoken to King David,  the king went in and sat before the LORD and said,  “Who am I, Lord GOD, and who are the members of my house,  that you have brought me to this point?
Yet even this you see as too little, Lord GOD; you have also spoken of the house of your servant for a long time to come: this too you have shown to man, Lord GOD!

Continue reading

Daily Gospel : January 27, 2016 – Wednesday of the Third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre2nd book of Samuel 7:4-17.

That night the LORD spoke to Nathan and said:
“Go, tell my servant David, ‘Thus says the LORD: Should you build me a house to dwell in?
I have not dwelt in a house from the day on which I led the Israelites out of Egypt to the present, but I have been going about in a tent under cloth.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 3e semaine du temps ordinaire

bougie-allumer-drBài Ðọc I: (năm II) 2 Sm 7, 4-17

“Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: “Hãy đi và nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng? Vì từ ngày Ta dẫn dắt con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà, nhưng Ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại.

Continue reading

Daily Gospel : January 26, 2016 – Saint Timothy and Saint Titus, bishops – Memorial

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doSecond Letter to Timothy 1:1-8.

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God for the promise of life in Christ Jesus,
to Timothy, my dear child: grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
I am grateful to God, whom I worship with a clear conscienceas my ancestors did, as I remember you constantly in my prayers, night and day.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 26 tháng 1 Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục Lễ Nhớ – Evangile au quotidien : Mémoire des saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de saint Paul

Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A : Tinh thần người môn đệ Bài Ðọc I: 2 Tm 1, 1-8

“Nhớ lại đức tin trung thành của con”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.

Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, gởi lời thăm Timôthêu, người con yêu dấu. Nguyện chúc ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha, và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(1)

hoa dao sapa

01 Hát lên cùng xuân đất trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/01hat%20len%20cung%20xuan%20dat%20troi.mp3

02. Ước vọng đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/02%20Uoc%20vong%20dau%20xuan.mp3

Continue reading

Daily Gospel : January 25, 2016 – The Conversion of Saint Paul, apostle – Feast

Daily Mass Reading :

Acts of the Apostles 22:3-16.

Paul addressed the people in these words: “I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city. At the feet of Gamaliel I was educated strictly in our ancestral law and was zealous for God, just as all of you are today.
I persecuted this Way to death, binding both men and women and delivering them to prison.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 25 tháng 1 Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại Lễ Kính – Evangile au quotidien : Fête de la conversion de saint Paul, apôtre

Bartolomeo_Montagna_-_Saint_Paul_-_Google_Art_ProjectBài Ðọc I: Cv 22, 3-16

“Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo theo chân lý lề luật cha ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi nhiệt thành với lề luật cũng như hết thảy quý vị hôm nay. Tôi đã bắt bớ giết chóc đạo này, xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lão đã làm chứng điều đó. Các ngài đã trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em ở Ðamas, bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt.

Continue reading

Daily Gospel : January 24, 2016 – Third Sunday in Ordinary Time – Year C –

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiBook of Nehemiah 8:2-4a.5-6.8-10.

Ezra the priest brought the law before the assembly, which consisted of men, women, and those children old enough to understand.
Standing at one end of the open place that was before the Water Gate, he read out of the book from daybreak till midday, in the presence of the men, the women, and those children old enough to understand; and all the people listened attentively to the book of the law.

Continue reading

Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Lòng Chúa bao dung

Chua Giesu va cac tre

01. Lên đền thánh Chúa (Hợp xướng Mân Côi) :

02. Lòng Chúa bao dung (Tấn Đạt) :

Continue reading

Chúa Nhật 3 – Mùa Thường Niên – Năm C : Năm hồng ân của Chúa

Chua va cac em nhoKhi đã khá có tiếng tăm ở vùng Galilê, Đức Giêsu trở về Nadarét, nơi Ngài sinh trưởng. Làm sao Ngài quên được mảnh đất làng quê đã ấp ủ mình, nơi có bà con họ hàng, láng giềng, bè bạn. Hơn nữa Ngài cũng không cắt đứt với tôn giáo của cha ông.

Ngài vẫn là một người Do Thái ngoan đạo, quen lui tới hội đường cùng với dân làng vào ngày sa-bát, để thờ phượng Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha.

Continue reading

Suy niệm Chúa Nhật 3 – Mùa Thường Niên – Năm C