Ca dao về Hà Nội

ha noiThăng Long Hà Nội đô thành
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ
Cố đô rồi lại tân đô
Ngàn năm văn vật bây giờ là đây.
 
Rủ nhau xem cảnh Kiếm hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa
Ngọc Sơn Đài Nghiên, T
háp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?

Daily Gospel : January 6, 2016 – Wednesday after Epiphany

Daily Mass Reading :

Chua to uy quyen cua Nguoi tren bienFirst Letter of John 4:11-18.

Beloved, if God so loved us, we also must love one another.
No one has ever seen God. Yet, if we love one another, God remains in us, and his love is brought to perfection in us.
This is how we know that we remain in him and he in us, that he has given us of his Spirit.
Moreover, we have seen and testify that the Father sent his Son as savior of the world.

Continue reading