Chúa Nhật I – Năm C – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Con Chúa

Chua Giesu va cac treKhi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên con cái Chúa. Thế nhưng, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc khi được làm con cái Chúa hay không? Chúng ta có lấy Chúa làm chọn lựa căn bản, làm cùng đích của cuộc đời hay không? Nói đến điểm này, tôi nhớ lại câu chuyện giữa chàng thanh niên và thánh Philipphê Nêri như sau:

Continue reading

Chúa Nhật I – Năm C – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Phép rửa khiêm nhường – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua Giesu thay day chúng taSông Gio-đăng, tiếng Do Thái là “yarad” có nghĩa là đi xuống. Sông Gio-đăng phát nguồn từ ngọn núi Héc-mon ở độ cao 520m. suốt 220km đường dài dòng sông không ngừng đi xuống. Thoạt tiên sông chảy vào hồ Hu-lê chỉ còn 68m trên mực nước biển. Kế đó sông chảy vào biển hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu thường qua lại, và các tông đồ thường chài lưới. Ở đây lòng hồ sâu 212m dưới mực nước biển. Sông tiếp tục chảy xuống miền Nam, đổ vào Biển Chết. Ở đây độ sâu là 394m dưới mức nước biển. Có thể nói đây là điểm thấp nhất của địa cầu.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật I – Năm C – Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Daily Gospel : January 10, 2016 – The Baptism of the Lord – Feast – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Ba NgoiBook of Isaiah 40:1-5.9-11.

Comfort, give comfort to my people, says your God.
Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her service is at an end, her guilt is expiated; Indeed, she has received from the hand of the LORD double for all her sins.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C – Evangile au quotidien : Fête du Baptême de Notre Seigneur

Phep rua toi cua Chua GiesuBài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Continue reading