Word Power B – English Lessons for Beginners

Continue reading

Daily Gospel : January 12, 2016 – Tuesday of the First week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Nguoi mu duoc Chua chua lanh1st book of Samuel 1:9-20.

Hannah rose after a meal at Shiloh, and presented herself before the LORD; at the time, Eli the priest was sitting on a chair near the doorpost of the LORD’s temple.
In her bitterness she prayed to the LORD, weeping copiously,
and she made a vow, promising: “O LORD of hosts, if you look with pity on the misery of your handmaid, if you remember me and do not forget me, if you give your handmaid a male child, I will give him to the LORD for as long as he lives; neither wine nor liquor shall he drink, and no razor shall ever touch his head.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 1 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Le mardi de la 1re semaine du temps ordinaire

Chua chua nguoi bi huiBài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 1, 9-20

“Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. Thầy tư tế Hêli đang ngồi trên ghế trước cửa đền thờ Chúa, nhằm lúc Anna sầu khổ, khóc lóc thảm thiết cầu nguyện với Chúa và khấn xin rằng: “Lạy Chúa các đạo binh, nếu Chúa đoái nhìn đến nỗi khổ của nữ tỳ Chúa, và nhớ đến con, Chúa không quên nữ tỳ Chúa, và ban cho nữ tỳ Chúa một con trai, thì con sẽ dâng nó cho Chúa trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó”.

Continue reading