Một số hình ảnh lợp mái ngói bên phải, dỡ mái ngói bên trái Nhà thờ Gx Tân Độ

Ngày 13/01/2016, buổi sáng Giáo dân Giáo xứ Tân Độ đã tiến hành lợp mái ngói thượng bên phải nhà thờ (nhìn từ ngoài vào). Do sự nhiệt tình tham gia đông đảo của giáo dân trong giáo xứ nên việc lợp mái được triển khai rất nhanh, chỉ từ 8 giờ sáng đến khoảng 13 giò 30 là đã chủ yếu xong, buổi chiều mọi người triển khai dỡ mãi ngói thượng bên trái (nhìn từ ngoài vào) và củng chỉ đến cuối giờ chiều là mọi việc đã hoàn tất. Dưới đây là một số hình ảnh rất ấn tượng chụp từ máy Flycam về việc dỡ và lợp mái nhà thờ Giáo xứ Tân ĐỘ

DCIM100MEDIADJI_0029.JPG

Dỡ mãi ngói thượng bên trái Nhà thờ

DCIM100MEDIADJI_0030.JPG

Giáo được bắc từ đất lên mái để dỡ mái ngói thượng bên trái Nhà thờ

DCIM100MEDIADJI_0031.JPG

Giáo dân vận chuyển ngói dỡ mái ngói thượng bên trái Nhà thờ xuống đất

DCIM100MEDIADJI_0032.JPG

Toàn cảnh công việc nhìn từ trên cao

DCIM100MEDIADJI_0036.JPG

Giáo dân đang chuyển ngói dõ mái xuống đất

DCIM100MEDIADJI_0038.JPG

Cảnh dỡ mãi trên mái Nhà thờ nhìn từ Flycam

DCIM100MEDIADJI_0039.JPG

Giáo dân đang vận chuyển ngói dỡ xuống đất

DCIM100MEDIADJI_0040.JPG

Từng viên ngói dỡ ra được cẩn thận vận chuyển bằng tay xuống đất

DCIM100MEDIADJI_0041.JPG

Việc dỡ ngói được thực hiện từ đầu giờ chiều ngày 13/01/2016

DCIM100MEDIADJI_0042.JPG

Một mái ngói thượng bên phải đã lợp xong

DCIM100MEDIADJI_0043.JPG

Hai tháp chuông Nhà thờ vẫn đang chát lại

DCIM100MEDIADJI_0044.JPG

Toàn cảnh Nhà thờ nhìn từ trên cao

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

Toàn cảnh Nhà thờ nhìn từ trên cao

DCIM100MEDIADJI_0046.JPG

Toàn cảnh Nhà thờ nhìn từ trên cao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: