Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Lòng Chúa bao dung

Chua Giesu va cac tre

01. Lên đền thánh Chúa (Hợp xướng Mân Côi) :

02. Lòng Chúa bao dung (Tấn Đạt) :

03. Đi về nhà Chúa (Hợp xướng Mân Côi) :

04. Trở về cùng Chúa (Tốp ca Mân Côi) :

05. Xót thương người (Mai Hậu – Trần Phi) :

06. Về cõi thiên thu (Tam ca Áo Trắng) :

07. Xin dắt đưa con về (Hợp xướng Mân Côi) :

 

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: