Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(2)

hoa mai

08 Chúa đem xuân về : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/07%20Ta%20on%20dau%20xuan.mp3

09 Họp mừng xuân mới : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/09%20Hop%20mung%20xuan%20moi.mp3

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 4 – Mùa Thường Niên – Năm C

Lời Chúa Chúa Nhật 4 Quanh Năm Năm C – Evangile au quotidien : Quatrième dimanche du temps ordinaire

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBài Ðọc I: Gr 1, 4-5, 17-19

“Ta sẽ đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong thời vua Giosia, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi Ta tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi. Ta đã đặt ngươi làm tiên tri trong các dân tộc.

Vậy phần ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ.

Continue reading

Daily Gospel : January 28, 2016 – Thursday of the Third week in Ordinary Time

 Daily Mass Reading :

Chua nhat 1 mua vong2nd book of Samuel 7:18-19.24-29.

After Nathan had spoken to King David,  the king went in and sat before the LORD and said,  “Who am I, Lord GOD, and who are the members of my house,  that you have brought me to this point?
Yet even this you see as too little, Lord GOD; you have also spoken of the house of your servant for a long time to come: this too you have shown to man, Lord GOD!

Continue reading