Sách nói mp3 suy niệm : Ý nghĩa sự đau khổ (1)

Chua sang tao con nguoi

Ý nghĩa sự đau khổ – 01 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk01.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 02 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk02.mp3

Continue reading

Chúa Nhật IV – Mùa Thường Niên – Năm C : Kiên vững và dịu hiền

Chua giang day dan chúngThôi Trữ là quyền thần nước Tề, định giết vua Trang Công, bèn hội họp sĩ phu lại cùng nhau thề thốt. Ai nấy đều sợ hãi răm rắp vâng lời. Duy có Án Tử nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề. Thôi Trữ bảo: Nếu ngươi nghe ta, khi lấy được nước, ta sẽ cho một nửa. Bằng không, ta giết ngay lập tức.

Continue reading

Chúa Nhật 4 – Mùa Thường Niên – Năm C : Điều kiện để đón tiếp Chúa – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua chuc lanh cho cac em nhoSau khi rao giảng một thời gian, Chúa Giêsu trở về làng cũ. Thoạt nghe Chúa rao giảng, họ khâm phục tán thành. Nhưng sau đó họ lại xua đuổi và muốn giết Chúa. Thật là đáng buồn. Đúng như lời thánh Gioan đã viết: “Người đã đến nhà nhưng người nhà không nhận biết Người”. Tại sao có cảnh trái ngang đau lòng như thế? Thưa vì tư tưởng của Thiên Chúa khác với tư tưởng của họ.

Continue reading

Daily Gospel : January 31, 2016 – Fourth Sunday in Ordinary Time – Year C

Daily Mass Reading :

Chua day trong hoi duong o NazadetBook of Jeremiah 1:4-5.17-19.

The word of the LORD came to me saying:
Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I dedicated you, a prophet to the nations I appointed you.
But do you gird your loins; stand up and tell them all that I command you. Be not crushed on their account, as though I would leave you crushed before them;

Continue reading