Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C : Ăn năn sám hối

Chua sang tao con nguoiBài Tin Mừng kể lại hai câu chuyện thời sự và một dụ ngôn. Chúa Giêsu đã dùng hai mẩu thời sự này để dạy một bài học về việc phải ăn năn sám hối. Rồi Chúa kể dụ ngôn “cây vả” để nhấn mạnh thêm yếu tố: phải khẩn trương ăn năn sám hối.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C

Daily Gospel : February 28, 2016 – Third Sunday of Lent – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emBook of Exodus 3:1-8a.13-15.

Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Leading the flock across the desert, he came to Horeb, the mountain of God.
There an angel of the LORD appeared to him in fire flaming out of a bush. As he looked on, he was surprised to see that the bush, though on fire, was not consumed.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C – Troisième dimanche de Carême

Chua nhat 1 mua vongBài Ðọc I: Xh 3, 1-8a. 13-15

“Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi”.

Continue reading

Cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân dâng vào Nhà chúa để sửa chữa Nhà thờ giáo xứ Tân Độ

Kính thưa Quý vị:

Ban quản trị xin gửi tới Quý vị danh sách cập nhật những tổ chức, cá nhân, gia đình trong và ngoài Giáo xứ Tân Độ cũng như bà con Đồng hương Tân Độ ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải Ngoại dâng tiền, vật chất để trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ (danh sách cập nhật đến ngày 26/02/2016):

đọc tiếp

Danh sách những tổ chức, cá nhân dâng tiền, vật chất để sửa Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ

nha tho Tan DoHưởng ứng lời kêu gọi của Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn và của Hội đồng mục vụ Giáo Xứ Tân Độ về việc đóng góp tiền, vật chất, công sức cho việc sửa chữa lại Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân, gia đình trong và ngoài Giáo xứ Tân Độ cũng như bà con Đồng hương Tân Độ ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải Ngoại gửi tiền, vật chất về đóng góp xây dựng giáo xứ. Danh sách những tổ chức, cá nhân, gia đình ủng hộ được công khai dán ở Bảng tin của Giáo xứ Tân Độ.

Đọc tiếp

Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C : Lên núi

san sang theo ChuaTrong Thánh Kinh cũng như trong hầu hết các tôn giáo, núi thường được xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Những mạc khải quan trọng trong Thánh Kinh đều diễn ra trên núi. Môsê đã được kêu mời lên núi Sinai để gặp gỡ Giavê Thiên Chúa và đón nhận lề luật cho dân riêng. Elia đã ròng rã 40 ngày đêm lên núi Horeb để gặp gỡ Chúa. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu lên núi giảng dạy về các mối phúc.

Continue reading

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C : Biến hình – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua bien hinhMùa Chay mang mầu tím ảm đạm. Mầu tím buồn để ta nhớ đến thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Mầu tím buồn để đến cuộc sống mong manh chóng tàn nơi cõi thế. Mầu tím buồn đưa ta đi theo bước Chúa Giêsu trên đường khổ nạn. Mầu tím buồn nhắc ta nhớ đến cái chết đau khổ của Người trên thánh giá.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C

Daily Gospel : February 21, 2016 – Second Sunday of Lent – Year C

Daily Mass Reading :

Chua bien hinh 1Book of Genesis 15:5-12.17-18.

The Lord God took Abraham outside and said: “Look up at the sky and count the stars, if you can. Just so,” he added, “shall your descendants be.”
Abram put his faith in the LORD, who credited it to him as an act of righteousness.
He then said to him, “I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as a possession.”
“O Lord GOD,” he asked, “How am I to know that I shall possess it?”

Continue reading

Daily Gospel : February 19, 2016 – Friday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiBook of Ezekiel 18:21-28.

Thus says the Lord GOD: If the wicked man turns away from all the sins he committed,  if he keeps all my statutes and does what is right and just, he shall surely live, he shall not die.
None of the crimes he committed shall be remembered against him; he shall live because of the virtue he has practiced.
Do I indeed derive any pleasure from the death of the wicked? says the Lord GOD. Do I not rather rejoice when he turns from his evil way that he may live?

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le vendredi de la 1re semaine de Carême

Tien xuBài Ðọc I: Ed 18, 21-28

“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?”

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: “Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?

Continue reading

Daily Gospel : February 18, 2016 – Thursday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBook of Esther C:12.14-16.23-25.

Queen Esther, seized with mortal anguish, had recourse to the LORD.
She lay prostrate upon the ground, together with her handmaids, from morning until evening, and said:
”God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, blessed are you. Help me, who am alone and have no help but you,
for I am taking my life in my hand.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 1re semaine de Carême

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I: Est 14, 1. 3-5. 12-14

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách Esther.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: “Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C – Evangile au quotidien : Deuxième dimanche de Carême

Chua bien hinh 2Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18

“Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.

Continue reading

Daily Gospel : February 17, 2016 – Wednesday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

san sang tien buoc theo ChuaBook of Jonah 3:1-10.

The word of the LORD came to Jonah a second time:
“Set out for the great city of Nineveh, and announce to it the message that I will tell you.”
So Jonah made ready and went to Nineveh, according to the LORD’S bidding. Now Nineveh was an enormously large city; it took three days to go through it.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 1re semaine de Carême

Loi ChuaBài Ðọc I: Gn 3, 1-10

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Evangile au quotiedien : Le lundi de la 1re semaine de Carême

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I: Lv 19, 1-2. 11-18

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.

Continue reading

Daily Gospel : February 16, 2016 – Tuesday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Isaiah 55:10-11.

Thus says the LORD: Just as from the heavens the rain and snow come down and do not return there till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows and bread to the one who eats,
So shall my word be that goes forth from my mouth; It shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it.

Continue reading

Daily Gospel : February 15, 2016 – Monday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

san sang tien buoc theo ChuaBook of Leviticus 19:1-2.11-18.

The LORD said to Moses,
“Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy.
“You shall not steal. You shall not lie or speak falsely to one another.
You shall not swear falsely by my name, thus profaning the name of your God. I am the LORD.

Continue reading