Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Mùa Xuân Mới Tinh Khôi (1)

hoa-dao.jpg

Lời giới thiệu :

Mùa xuân mới tinh khôi : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/02.MuaXuanMoiTinhKhoi_th_DieuHien.mp3

Continue reading

Daily Gospel : February 3, 2016 – Wednesday of the Fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua day dan chung2nd book of Samuel 24:2.9-17.

King David said to Joab and the leaders of the army who were with him, “Tour all the tribes in Israel from Dan to Beer-sheba and register the people, that I may know their number.”
Joab then reported to the king the number of people registered: in Israel, eight hundred thousand men fit for military service; in Judah, five hundred thousand.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 4 Quanh Năm – Evangile au quotidien: Le mercredi de la 4e semaine du temps ordinaire

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBài Ðọc I (Năm II): 2 Sm 24, 2. 9-17

“Chính con đã phạm tội, nhưng những người này là những con chiên, họ có làm gì đâu?”

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, vua Ðavít nói với Gioáp tư lệnh quân đội rằng: “Ngươi hãy đi kinh lý khắp các chi tộc Israel, từ Ðan đến Bersabê, và kiểm tra dân chúng, để ta biết dân số”.

Gioáp nạp sổ kiểm tra dân chúng cho vua. Trong dân Israel có tám trăm ngàn dũng sĩ biết xử dụng gươm, còn phía Giuđa có năm trăm ngàn người thiện chiến.

Continue reading