Tin buồn

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25)

Tin buonTrong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Cộng đoàn Giáo xứ Tân Độ và Gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Benado Nguyễn Văn Khứ là người con của Giáo xứ Tân Độ đã được Chúa gọi về ngày 05 tháng 02 Năm 2016 (Tức ngày 27/12 năm Ất Mùi), hưởng thọ 83 tuổi.

Lễ nhập quan và lễ viếng linh hồn Cụ Benado Nguyễn Văn Khứ ngày 05 tháng 02 năm 2016.

Đọc tiếp