Daily Gospel : February 18, 2016 – Thursday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBook of Esther C:12.14-16.23-25.

Queen Esther, seized with mortal anguish, had recourse to the LORD.
She lay prostrate upon the ground, together with her handmaids, from morning until evening, and said:
”God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, blessed are you. Help me, who am alone and have no help but you,
for I am taking my life in my hand.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 1re semaine de Carême

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I: Est 14, 1. 3-5. 12-14

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách Esther.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: “Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài.

Continue reading