Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C : Lên núi

san sang theo ChuaTrong Thánh Kinh cũng như trong hầu hết các tôn giáo, núi thường được xem là nơi gặp gỡ giữa trời và đất, giữa thần linh và con người. Những mạc khải quan trọng trong Thánh Kinh đều diễn ra trên núi. Môsê đã được kêu mời lên núi Sinai để gặp gỡ Giavê Thiên Chúa và đón nhận lề luật cho dân riêng. Elia đã ròng rã 40 ngày đêm lên núi Horeb để gặp gỡ Chúa. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu lên núi giảng dạy về các mối phúc.

Continue reading

Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm C : Biến hình – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt

Chua bien hinhMùa Chay mang mầu tím ảm đạm. Mầu tím buồn để ta nhớ đến thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Mầu tím buồn để đến cuộc sống mong manh chóng tàn nơi cõi thế. Mầu tím buồn đưa ta đi theo bước Chúa Giêsu trên đường khổ nạn. Mầu tím buồn nhắc ta nhớ đến cái chết đau khổ của Người trên thánh giá.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C

Daily Gospel : February 21, 2016 – Second Sunday of Lent – Year C

Daily Mass Reading :

Chua bien hinh 1Book of Genesis 15:5-12.17-18.

The Lord God took Abraham outside and said: “Look up at the sky and count the stars, if you can. Just so,” he added, “shall your descendants be.”
Abram put his faith in the LORD, who credited it to him as an act of righteousness.
He then said to him, “I am the LORD who brought you from Ur of the Chaldeans to give you this land as a possession.”
“O Lord GOD,” he asked, “How am I to know that I shall possess it?”

Continue reading