Danh sách những tổ chức, cá nhân dâng tiền, vật chất để sửa Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ

nha tho Tan DoHưởng ứng lời kêu gọi của Cha giám quản Giuse Phạm Đức Văn và của Hội đồng mục vụ Giáo Xứ Tân Độ về việc đóng góp tiền, vật chất, công sức cho việc sửa chữa lại Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân, gia đình trong và ngoài Giáo xứ Tân Độ cũng như bà con Đồng hương Tân Độ ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải Ngoại gửi tiền, vật chất về đóng góp xây dựng giáo xứ. Danh sách những tổ chức, cá nhân, gia đình ủng hộ được công khai dán ở Bảng tin của Giáo xứ Tân Độ.


Để cảm ơn và chi ân những người đã góp tiền của, vật chất và công sức vào việc sửa sang Nhà Chúa, bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật (hàng tuần) sanh sách những người đóng góp tiền của, vật chất, công sức để sửa Nhà thờ Giáo xứ Tân Độ. Dưới đây là danh sách đầu tiên, xin gửi tới Quý vị để biết và hưởng ứng cùng cầu nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những tổ chức, cá nhân và gia đình đã có lòng trong việc sửa sang Nhà Chúa:

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY DÂNG SỐ TIỀN, HIỆN VẬT DÂNG
          1 Dòng họ cụ Cecilia Nguyễn Thị Ngoãn 28/3/2015 140.000.000vnđ;

01 lượng vàng SJC;

Toàn bộ Nhà và đất

          2 Anh Phaolô Đặng Văn Đường 29/3/2015 10.000.000vnđ
          3 Bác sỹ Tuynh 28/3/2015 1.000.000vnđ
          4 Anh Augustino Bùi Thanh Cương 30/3/2015 10.000.000vnđ
          5 Vợ chồng anh chị Thành Nhân 27/3/2015 4.000.000vnđ
          6 Vợ chồng anh chị Thư Nhiên 27/3/2015 2.000.000vnđ
          7 Hội Bà thánh Anna Gx Tân Độ 6/4/2015 20.400.000vnđ
          8 Cụ Roossa Vũ Thị Mẫu 07/4/2015 10.000.000vnđ
          9 Thầy Phanxicô Đặng Quốc Doanh 7/4/2015 7.000.000vnđ
        10 Hai cụ Kha + Quyền 7/4/2015 3.000.000vnđ
        11 Bà Nguyễn Thị Thiệp 7/4/2015 2.000.000vnđ
        12 Cụ Phaolô Đặng Trọng Lưu 8/4/2015 10.000.000vnđ
        13 Phanxicô Đặng Quốc Doanh 9/4/2015 35.300.000vnđ
        14 Cha Tôma Aquinô Nguyễn Xuân Thủy 9/4/2015 40.000.000vnđ
        15 Bà Maria Trần Thị Cúc 10/4/2015 1.000.000vnđ
        16 Ông bà Tân + Trinh 13/4/2015 10.000.000vnđ
        17 Hội Mân Côi Gx Tân Độ 19/4/2015 30.000.000vnđ
        18 Hội kèn Gx Tân Độ 22/4/2015 10.000.000vnđ
        19 Gia đình Cha Tôma Acquinô Nguyễn Xuân Thủy 26/4/2015 5.000.000vnđ
        20 Gia đình anh chị Thiêng + Hà 02/5/2015 10.000.000vnđ
        21 Cụ Cêcilia Vụ Thị Chí 06/5/2015 2.000.000vnđ
        22 Cụ Anna Nguyễn Thị Nến 11/5/2015 1.000.000vnđ
        23 Gia đình ông bà Sinh + Mai 24/5/2015 50.000.000vnđ
        24 Gia đình anh chị Tùng + Anh 13/6/2015 4.000.000vnđ
        25 Gia đình anh chị Điện + Hằng 13/6/2015 5.000.000vnđ
        26 Bà Nguyễn Thị Hà 18/6/2015 50USD
        27 Cụ Tình (Đồng Hương Hà Nội) 11/7/2015 10.000.000vnđ
        28 Cụ Catarina Đỗ Thị Từ (Đồng hương Sài Gòn) 13/8/2015 40.000.000vnđ
        29 Bà Đặng Thị Luyn (Đồng Hương Hà Nội) 15/8/2015 5.000.000vnđ
        30 Bà Đỗ Kim Thịnh (Đồng Hương Hà Nội) 15/8/2015 2.000.000vnđ
        31 Gia đình Chị Giáng Hiền (Hà Nội) 03/10/2015 3.000.000vnđ
        32 Bà Maria Đỗ Kim Minh (Đồng Hương Hà Nội) 01/11/2015 30.000.000vnđ
        33 Bà Têrêsa Nguyễn Thị Tĩnh 8/11/2015 10.000.000vnđ
        34 Ô Anphongsô Nguyễn Bình Nguyên 8/11/2015 5.000.000vnđ
        35 Gia đình ông Bà Vượng + Tâm (Đồng hương Hà Nội) 27/8/2015 5.000.000vnđ
        36 Ca Đoàn Ceecilia Gx Hàm Long (Hà Nội) 19/11/2015 4.750.000vnđ
        37 Maria Đỗ Thị Kiều 28/11/2015 3.000.000vnđ
        38 Ông Trần Kim Hưng Gx Tự Khoát 28/11/2015 1.000.000vnđ
        39 Hội Đồng Hương Gx Tân Độ tại Hà Nội 29/11/2015 90.000.000vnđ
        40 Gia đình anh chị Tân + Huệ 03/12/2015 1.000.000vnđ
        41 Gia đình cố Augustinô Nguyễn Văn Tiêu 4/12/2015 50.000.000vnđ
        42 Gia đình ôn Anphongsô Nguyễn Văn Sơn 4/12/2015 50.000.000vnđ
        43 Gia đình anh chị Kiên + Liễu 5/12/2015 01 máy rửa tường
        44 Anh Trang 6/12/2015 01 máy đục tường
        45 Anh Giang 6/12/2015 01 máy đục tường
        46 Anh Quang 6/12/2015 01 máy đục tường
        47 Ông bà Sấu + Tự (ở thôn Tri Chỉ) 6/12/2015 1.000.000vnđ
        48 Bà Maria Nguyễn Thị Trường 6/12/2015 10.000.000vnđ
        49 Anh Trấn (thôn Chuôn) 7/12/2015 1.000.000vnđ
        50 Gia đình ông Fanxicô Nguyễn Quang Trung 10/12/2015 30.000.000vnđ
        51 Gia đình ông Bùi Quốc Hùng (Việt Kiều Mỹ) 9/12/2015 1.200 USD
        52 Bà Têrêsa Đặng Thị Hồng 17/12/2015 20.000.000vnđ
        53 Anh chị Thiên + Hà 26/12/2015 1.500.000vnđ
        54 Anh chị Trang + Ngân 26/12/2015 1.500.000vnđ
        55 Anh chị Hải + Phương 26/12/2015 1.500.000vnđ
        56 Anh chị Trưởng + Hào 26/12/2015 2.000.000vnđ
        57 Anh chị Đô + Út 26/12/2015 1.500.000vnđ
        58 Anh chị Soát + Thu 26/12/2015 1.500.000vnđ
        59 Anh chị Định + Thủy 26/12/2015 1.500.000vnđ
        60 Anh chị Huy + Lộc 26/12/2015 1.500.000vnđ
        61 Anh chị Quyết + Chung 26/12/2015 1.500.000vnđ
        62 Anh chị Đông + Huyến 26/12/2015 1.500.000vnđ
        63 Anh chị Đông + Hồng 26/12/2015 1.500.000vnđ
        64 Anh chị Thiện + Thư 26/12/2015 1.500.000vnđ
        65 Anh chị Hiển + Hoài 26/12/2015 1.500.000vnđ
        66 Anh chị Tấn + Định 26/12/2015 1.500.000vnđ
        67 Gia đình bà Maria Đặng Thị Hường 02/1/2016 2.000.000vnđ
        68 Ông bà Thịnh (giáo họ An Cốc) 03/1/2016 1.000.000vnđ
        69 Bà Maria Tô Thị Thuyết (Hòa Mỹ) 11/01/2016 2.000.000vnđ
        70 Ông bà Trì + Duyên 10kg Trà khô
        71 Anh Đỗ Hữu Trang 500 bao thuốc lá

Cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân dâng vào Nhà chúa để sửa chữa Nhà thờ giáo xứ Tân Độ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: