Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C : Ăn năn sám hối

Chua sang tao con nguoiBài Tin Mừng kể lại hai câu chuyện thời sự và một dụ ngôn. Chúa Giêsu đã dùng hai mẩu thời sự này để dạy một bài học về việc phải ăn năn sám hối. Rồi Chúa kể dụ ngôn “cây vả” để nhấn mạnh thêm yếu tố: phải khẩn trương ăn năn sám hối.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C

Daily Gospel : February 28, 2016 – Third Sunday of Lent – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emBook of Exodus 3:1-8a.13-15.

Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Leading the flock across the desert, he came to Horeb, the mountain of God.
There an angel of the LORD appeared to him in fire flaming out of a bush. As he looked on, he was surprised to see that the bush, though on fire, was not consumed.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C – Troisième dimanche de Carême

Chua nhat 1 mua vongBài Ðọc I: Xh 3, 1-8a. 13-15

“Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi”.

Continue reading

Cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân dâng vào Nhà chúa để sửa chữa Nhà thờ giáo xứ Tân Độ

Kính thưa Quý vị:

Ban quản trị xin gửi tới Quý vị danh sách cập nhật những tổ chức, cá nhân, gia đình trong và ngoài Giáo xứ Tân Độ cũng như bà con Đồng hương Tân Độ ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải Ngoại dâng tiền, vật chất để trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ (danh sách cập nhật đến ngày 26/02/2016):

đọc tiếp