Daily Gospel : April 1, 2016 – Easter Friday

Daily Mass Reading :

Chua Giesu phuc sinh hien ra voi cac tong doActs of the Apostles 4:1-12.

After the crippled man had been cured, while Peter and John were still speaking to the people, the priests, the captain of the temple guard, and the Sadducees confronted them,
disturbed that they were teaching the people and proclaiming in Jesus the resurrection of the dead.
They laid hands on them and put them in custody until the next day, since it was already evening.
But many of those who heard the word came to believe and (the) number of men grew to (about) five thousand.

Continue reading

Daily Gospel : March 31, 2016 – Thursday –

Daily Mass Reading :

Gap go Chua Kito Phuc SinhActs of the Apostles 3:11-26.

As the crippled man who had been cured clung to Peter and John, all the people hurried in amazement toward them in the portico called «Solomon’s Portico.»
When Peter saw this, he addressed the people, “You Israelites, why are you amazed at this, and why do you look so intently at us as if we had made him walk by our own power or piety?
The God of Abraham, (the God) of Isaac, and (the God) of Jacob, the God of our ancestors, has glorified his servant Jesus whom you handed over and denied in Pilate’s presence, when he had decided to release him.

Continue reading

Daily Gospel : March 26, 2016 – Holy Saturday At the Easter Vigil in the Holy Night of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua da song laithat roiReading 1 Gn 1:1—2:2

In the beginning, when God created the heavens and the earth,
the earth was a formless wasteland, and darkness covered the abyss,
while a mighty wind swept over the waters.Then God said,
“Let there be light,” and there was light.
God saw how good the light was.
God then separated the light from the darkness.

 God called the light “day,” and the darkness he called “night.”
Thus evening came, and morning followed—the first day. Continue reading

Veillée Pascale – Dimanche de Pâques

Chua Giesu phuc sinh hien ra voi cac tong doLecture du livre de la Genèse

Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre.
    La terre était informe et vide,
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
    Dieu dit :
« Que la lumière soit. »
Et la lumière fut.
    Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
    Dieu appela la lumière « jour »,
il appela les ténèbres « nuit ».

Continue reading

Lễ Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh

Chua Phuc sinhBài Ðọc I: St 1, 1 – 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a}

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp”.

Trích sách Sáng Thế.

Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay sà trên mặt nước.

Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Continue reading

Good Friday of the Lord’s Passion

Daily Mass Reading :

Thanh giaBook of Isaiah 52:13-15.53:1-12.

See, my servant shall prosper, he shall be raised high and greatly exalted.
Even as many were amazed at him– so marred was his look beyond that of man, and his appearance beyond that of mortals–
So shall he startle many nations, because of him kings shall stand speechless; For those who have not been told shall see, those who have not heard shall ponder it.

Continue reading

Le vendredi saint : Célébration de la Passion du Seigneur

Lecture du livre du prophète Isaïe

thanh giaMon serviteur réussira, dit le Seigneur ;
il montera, il s’élèvera, il sera exalté !
La multitude avait été consternée en le voyant,
car il était si défiguré
qu’il ne ressemblait plus à un homme ;
il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme.
Il étonnera de même une multitude de nations ;
devant lui les rois resteront bouche bée,
car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit,
ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler.
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ?

Continue reading

Thứ Sáu Tuần Thánh Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa

Thanh giaPhần Thứ Nhất: Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I: Is 52, 13-53, 12

“Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”.

(Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa, cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người. Vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe.

Continue reading

Daily Gospel : March 24, 2016 – Holy Thursday – Evening Mass of the Lord’s Supper

bua-tiec-ly-cua-san-salvi-di-andrea-del-sartoEvening Mass Reading :

Book of Exodus 12:1-8.11-14.

The LORD said to Moses and Aaron in the land of Egypt,
“This month shall stand at the head of your calendar; you shall reckon it the first month of the year.
Tell the whole community of Israel: On the tenth of this month every one of your families must procure for itself a lamb, one apiece for each household.

Continue reading

Tam Nhật Vượt Qua Thứ Năm Tuần Thánh – Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly Của Chúa – Evangile au quotidien : Le jeudi saint (liturgie du soir)

bua tiec lyBài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14

“Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: “Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm.

Continue reading

Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Le dauBài Ðọc I: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9

“Chúa đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, và cho họ dầu hoan lạc”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương; báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân; công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta; an ủi mọi kẻ ưu phiền, đem cho các kẻ buồn phiền ở Sion triều thiên thay tro bụi, dầu vui mừng thay tang chế, áo hân hoan thay tâm hồn sầu muộn.

Continue reading

Daily Gospel : March 23, 2016 – Wednesday of Holy Week

Daily Mass Reading :

Giuda et cac thay thuong teBook of Isaiah 50:4-9a.

The Lord GOD has given me a well-trained tongue, That I might know how to speak to the weary a word that will rouse them. Morning after morning he opens my ear that I may hear;
And I have not rebelled, have not turned back.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh – Evangile au quotidien : Le mercredi saint

Giuda iscariotBài Ðọc I: Is 50, 4-9a

“Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”.

(Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi.

Continue reading

Daily Gospel : March 22, 2016 – Tuesday of Holy Week

Daily Mass Reading :

Chua Giesu  noi ve su ra di cua NguoiBook of Isaiah 49:1-6.

Hear me, O islands, listen, O distant peoples. The Lord called me from birth, from my mother’s womb he gave me my name.
He made of me a sharp-edged sword and concealed me in the shadow of his arm. He made me a polished arrow, in his quiver he hid me.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh – Evangile au quotidien : Le mardi saint

Chua day cac tong doBài Ðọc I: Is 49, 1-6

“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”.

(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”.

Continue reading

Daily Gospel : March 20, 2016 – Palm Sunday of the Lord’s Passion – Year C

Daily Mass Reading :

Thanh giaAt the Procession with Palms – Gospel Lk 19:28-40

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem.
As he drew near to Bethphage and Bethany
at the place called the Mount of Olives,
he sent two of his disciples.
He said, “Go into the village opposite you,
and as you enter it you will find a colt tethered
on which no one has ever sat.
Untie it and bring it here.

Evangile au quotidien : Dimanche des Rameaux et de la Passion

Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem : (Lc 19, 28-40)

Don tiep Chua vao thanh GierusalemÉvangile de Jésus Christ selon saint Luc

    En ce temps-là,
    Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
    Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie,
près de l’endroit appelé mont des Oliviers,
il envoya deux de ses disciples,
    en disant :
« Allez à ce village d’en face.
À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché,
sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le.

Continue reading

Daily Gospel : March 19, 2016 – Saint Joseph, Husband of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

Daily Mass Reading :

Thanh Giuse2nd book of Samuel 7:4-5a.12-14a.16.

That night the LORD spoke to Nathan and said:
“Go, tell my servant David, ‘Thus says the LORD: Should you build me a house to dwell in?
And when your time comes and you rest with your ancestors, I will raise up your heir after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm.

Continue reading

Video toàn cảnh Nhà thờ và Làng Tân Độ nhìn từ trên cao

Ban biên tập xin gửi tới Quý vị Video clip quay cảnh Nhà thờ giáo xứ và làng Tân Độ nhìn từ trên cao. Từ đây chúng ta có thể hình dung ra vị trí địa lý của Làng Tân Độ được bao quanh bởi các làng khác cũng như những đồng ruộng, sông, hồ và trung tâm là Nhà thờ của Giáo xứ Tân Độ.

Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn MP3 : Lời cầu

Thanh gia

01. Hướng lên quê trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/01.HuongLenQueTroi--CaDoanSaoMai.mp3

02. Xin thương xót : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/02.XinThuongXot--CaDoanSaoMai.mp3

Continue reading