Suy Niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C – Evangile au quotidien : Quatrième dimanche de Carême (Laetare)

nguoi cha nhan hauBài Ðọc I: Gs 5, 9a. 10-12

“Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua”.

Trích sách Giosuê.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giosuê rằng: “Hôm nay, Ta đã cất sự dơ nhớp của Ai-cập khỏi các ngươi!” Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trên cánh đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ Vượt Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương, thì không có manna nữa. Và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan.

Continue reading

Daily Gospel : March 2, 2016 – Wednesday of the Third week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua GiesuBook of Deuteronomy 4:1.5-9.

Moses spoke to the people and said: “Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live, and may enter in and take possession of the land which the LORD, the God of your fathers, is giving you.
Therefore, I teach you the statutes and decrees as the LORD, my God, has commanded me, that you may observe them in the land you are entering to occupy.

Continue reading