Daily Gospel : March 9, 2016 – Wednesday of the Fourth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoiBook of Isaiah 49:8-15.

Thus says the LORD: In a time of favor I answer you, on the day of salvation I help you; and I have kept you and given you as a covenant to the people, To restore the land and allot the desolate heritages,
Saying to the prisoners: Come out! To those in darkness: Show yourselves! Along the ways they shall find pasture, on every bare height shall their pastures be.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 4e semaine de Carême

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I: Is 49, 8-15

“Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở, và thu hồi các tài sản bị phân tán, để ngươi nói với tù nhân rằng: “Các ngươi hãy ra”, và nói với những kẻ ở trong tối tăm rằng: “Các ngươi hãy ra ngoài sáng”.

Continue reading

Daily Gospel : March 8, 2016 – Tuesday of the Fourth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Nguoi mu duoc Chua chua lanhBook of Ezekiel 47:1-9.12.

The angel brought me, Ezekiel, back to the entrance of the temple of the LORD, and I saw water flowing out from beneath the threshold of the temple toward the east, for the façade of the temple was toward the east; the water flowed down from the right side of the temple, south of the altar.

Continue reading

Chúc mừng ngày phụ nữ quốc tế 08- 03

hoa hongNhóm Xa Quê xin chân thành chúc mừng các bà, các mẹ, các chị và các em nhân ngày phụ nữ quốc tế.
Nguyện xin Chúa luôn chúc lành và gìn giữ các bà, các mẹ, các chị và các em luôn bình an mạnh khỏe.
Chúng ta cùng cám ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những người bà, người mẹ, các chị và các em, để cuộc sống được vui tươi và hạnh phúc.

Continue reading