Daily Gospel : March 11, 2016 – Friday of the Fourth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBook of Wisdom 2:1a.12-22.

The wicked said among themselves,  thinking not aright:
“Let us beset the just one, because he is obnoxious to us; he sets himself against our doings, Reproaches us for transgressions of the law and charges us with violations of our training.
He professes to have knowledge of God and styles himself a child of the LORD.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le vendredi de la 4e semaine de Carême

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I: Kn 2, 1a. 12-22

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta.

Continue reading