Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le lundi de la 5e semaine de Carême

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I: Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 (Bài dài)

“Ðây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, có một người đàn ông ở Babylon tên là Gioakim cưới bà vợ tên là Susanna, con của Helcia, bà rất xinh đẹp và có lòng kính sợ Chúa, vì cha mẹ bà là những người công chính, đã dạy con cho biết giữ luật Môsê. Lúc đó Gioakim rất giàu có, ông có một khu vườn gần nhà ông, các người Do-thái năng lui tới nhà ông, vì ông là người đáng kính hơn mọi người khác.

Continue reading

Daily Gospel : March 14, 2016 – Monday of the Fifth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua va cac em nhoBook of Daniel 13:1-9.15-17.19-30.33-62.

In Babylon there lived a man named Joakim,
who married a very beautiful and God-fearing woman, Susanna, the daughter of Hilkiah;
her pious parents had trained their daughter according to the law of Moses.
Joakim was very rich; he had a garden near his house, and the Jews had recourse to him often because he was the most respected of them all.

Continue reading