Video toàn cảnh Nhà thờ và Làng Tân Độ nhìn từ trên cao

Ban biên tập xin gửi tới Quý vị Video clip quay cảnh Nhà thờ giáo xứ và làng Tân Độ nhìn từ trên cao. Từ đây chúng ta có thể hình dung ra vị trí địa lý của Làng Tân Độ được bao quanh bởi các làng khác cũng như những đồng ruộng, sông, hồ và trung tâm là Nhà thờ của Giáo xứ Tân Độ.

Thánh Ca Mùa Chay Tuyển Chọn MP3 : Lời cầu

Thanh gia

01. Hướng lên quê trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/01.HuongLenQueTroi--CaDoanSaoMai.mp3

02. Xin thương xót : http://tinmungmedia.net/THANHCA/06.%20Nam%202014/thang04/Loicau_NSTheThong/Loicau_files/02.XinThuongXot--CaDoanSaoMai.mp3

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Kiệu Lá:

dang thanh giaBài Phúc Âm: Lc 19, 28-4

“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con “Tại sao các ông mở dây?”, thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần dùng đến nó”. Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 19 tháng 3 Lễ Thánh Cả Giuse – Evangile au quotidien : Solennité de saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de l’Église universelle

Thanh GiuseBài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16

“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày của ngươi đã viên mãn, ngươi sẽ yên nghỉ với các tổ phụ ngươi; sau đó, Ta sẽ cho miêu duệ ngươi lên kế vị và Ta sẽ làm cho triều đại người được vững bền. Chính người sẽ xây cất một ngôi nhà để kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời.

Continue reading

Daily Gospel : March 16, 2016 – Wednesday of the Fifth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua giang day dan chúngBook of Daniel 3:14-20.91-92.95.

King Nebuchadnezzar said: “Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you will not serve my god, or worship the golden statue that I set up?
Be ready now to fall down and worship the statue I had made, whenever you hear the sound of the trumpet, flute, lyre, harp, psaltery, bagpipe, and all the other musical instruments; otherwise, you shall be instantly cast into the white-hot furnace; and who is the God that can deliver you out of my hands?”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 5e semaine de Carême

Chua day dan chungBài Ðọc I: Ðn 3, 14-20. 91-92. 95

“Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: “Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ các thần của ta và lạy tượng vàng ta đã dựng không? Vậy nếu các ngươi đã sẵn sàng, thì lúc nghe tiếng kèn, tiếng huyền cầm, tiếng còi, quyển sáo và các thứ nhạc khí, các ngươi phải sấp mình thờ lạy tượng ta đúc.

Continue reading

Daily Gospel : March 15, 2016 – Tuesday of the Fifth Week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBook of Numbers 21:4-9.

From Mount Hor the children of Israel set out on the Red Sea road, to by-pass the land of Edom. But with their patience worn out by the journey,
the people complained against God and Moses, “Why have you brought us up from Egypt to die in this desert, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food!”

Continue reading