Good Friday of the Lord’s Passion

Daily Mass Reading :

Thanh giaBook of Isaiah 52:13-15.53:1-12.

See, my servant shall prosper, he shall be raised high and greatly exalted.
Even as many were amazed at him– so marred was his look beyond that of man, and his appearance beyond that of mortals–
So shall he startle many nations, because of him kings shall stand speechless; For those who have not been told shall see, those who have not heard shall ponder it.

Continue reading

Le vendredi saint : Célébration de la Passion du Seigneur

Lecture du livre du prophète Isaïe

thanh giaMon serviteur réussira, dit le Seigneur ;
il montera, il s’élèvera, il sera exalté !
La multitude avait été consternée en le voyant,
car il était si défiguré
qu’il ne ressemblait plus à un homme ;
il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme.
Il étonnera de même une multitude de nations ;
devant lui les rois resteront bouche bée,
car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit,
ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler.
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ?

Continue reading

Thứ Sáu Tuần Thánh Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa

Thanh giaPhần Thứ Nhất: Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I: Is 52, 13-53, 12

“Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”.

(Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời. Cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa, cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người. Vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe.

Continue reading