Cập nhật danh sách những người dâng trùng tu ngôi thánh đường Gx Tân Độ

Kính thưa Quý vị

 Hưởng ứng lời kêu gọi của về việc đóng góp của Cha Giám quản Giuse Phạm Đức Văn, trong thời gian qua đã có thêm nhiều tổ chức, cá nhân dâng tiền, vật chất để trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ.

 

Để tri ân công đức của những tổ chức, cá nhân đó, Ban quản trị xin gửi Quý vị danh sách cập nhật những người dâng trùng tu ngôi thánh đường Giáo xứ Tân Độ để mọi người biết và dâng lời cầu nguyên xin Chúa trả công bội hậu cho những ân nhân đó:

 

Danh sách cập nhật đến hết ngày 01/4/2016:

Stt HỌ và tên Ngày dâng SỐ tiỀn

& HIỆN VẬT

1 Dòng họ cụ Cecilia Nguyễn Thị Ngoãn 28/3/2015 – 140,000,000vnđ

– 1 lượng SJC

– nhà đất

2 Anh. Phaolô Đặng Văn Đường 29/3/2015 10,000,000 vnđ
3 Bác sĩ Tuynh 28/3/2015 1,000,000 vnđ
4 Anh Augustinô Bùi Thanh Cương 30/3/2015 10,000,000 vnđ
5 Vợ chồng anh chị Thành Nhân 27/3/2015 4,000,000 vnđ
6 Vợ chồng anh chị Thư Nhiên 27/3/2015 2,000,000 vnđ
7 Hội Bà Thánh Anna 6/4/2015 20,400,000 vnđ
8 Cụ Rôsa Vũ Thị Mẫu 7/4/2015 10,000,000 vnđ
9 Thầy Phanxicô Đặng Quốc Doanh 7/4/2015 7,000,000 vnđ
10 Hai cụ Kha Quyền 7/4/2015 3,000,000 vnđ
11 Bà Nguyễn Thị Thiệp 7/4/2015 2,000,000 vnđ
12 Cụ Phaolô Đặng Trọng Lưu 8/4/2015 10,000,000 vnđ
13 Thầy Phanxicô Đặng Quốc Doanh 9/4/2015 35,300,000 vnđ
14 Cha TômaAquinô Nguyễn Xuân Thủy 9/4/2015 40,000,000 vnđ
15 Bà Maria Trần Thị Cúc 10/4/2015 1,000,000 vnđ
16 Ông bà Tân Trinh 13/4/2015 10,000,000 vnđ
17 Hội Mân Côi 19/4/2015 30,000,000 vnđ
18 Hội Kèn 22/4/2015 10,000,000 vnđ
19 Gia đình cha TômaAquinô 26/4/2015 5,000,000 vnđ
20 Gia đình anh chị Thiêng Hà 2/5/2015 10,000,000 vnđ
21 Cụ Cêcilia Vũ Thị Chí 6/5/2015 2,000,000 vnđ
22 Cụ Anna Nguyễn Thị Nến 11/5/2015 1,000,000 vnđ
23 Gia đình ông bà Sinh Mai 24/5/2015 50,000,000 vnđ
24 Gia đình anh chị Tùng Anh 13/6/2015 4,000,000 vnđ
25 Gia đình anh chị Điện Hằng 13/6/2015 5,000,000 vnđ
26 Bà Nguyễn Thị Hà 18/6/2015 50 USD
27 Cụ Tình 11/7/2015 10,000,000 vnđ
28 Cụ Catarina Đỗ thị Từ 13/8/2015 40,000,000 vnđ
29 Bà Đặng Thị Luyn 15/8/2015 5,000,000 vnđ
30 Bà Đỗ Kim Thịnh 15/8/2015 2,000,000 vnđ
31 Gia đình chị Giáng Hiền 3/10/2015 3,000,000 vnđ
32 Bà Maria Đỗ Kim Minh 1//11/2015 30,000,000 vnđ
33 Bà Têrêsa Nguyễn Thị Tĩnh 8/11/2015 10,000,000 vnđ
34 Ô. Anphôngsô Nguyễn Bình Nguyên 8/11/2015 5,000,000 vnđ
35 Gia đình ông bà Vượng Tâm 27/8/2015 5,000,000 vnđ
36 Ca đoàn Cêcilia Hàm Long 19/11/2015 4,750,000 vnđ
37 Maria Đỗ Thị Kiều 28/11/2015 3,000,000 vnđ
38 Ông Trần Kim Hưng 28/11/2015 1,000,000 vnđ
39 Hội Đồng Hương Hà Nội 30/11/2015 90,000,000 vnđ
40 Gđ anh chị Tuân Huệ 3/12/2015 1,000,000 vnđ
41 gđ cố Augustinô Nguyễn Văn Tiêu 4/12/2015 50,000,000 vnđ
42 Gđ ông Anphongsô Nguyễn Văn Sơn 4/12/2015 50,000,000 vnđ
43 Gđ anh chị Kiên Liễu 5/12/2015 1 máy rửa tường
44 Anh Trang 6/12/2015 1 máy đục tường
45 Anh Giang 6/12/2015 1 máy đục tường
46 Anh Quang 6/12/2015 1 máy đục tường
47 Ông bà Sấu Tự 6/12/2015 1,000,000 vnđ
48 Bà Maria Nguyễn Thị Trường 6/12/2015 10,000,000 vnđ
49 Anh Trấn 7/12/2015 1,000,000 vnđ
50 Gđ ông Fx. Nguyễn Quang Trung 10/12/2015 30,000,000 vnđ
51 Gia đình ông Bùi Quốc Hùng 9/12/2015 1,200 USD
52 Bà Têrêsa Đặng Thị Hồng 17/12/2015 20,000,000 vnđ
53 Anh chị Thiên Hà 26/12/2015 1,500,000 vnđ
54 Anh chị Trang Ngân 26/12/2015 1,500,000 vnđ
55 Anh chị Hải Phương 26/12/2015 1,500,000 vnđ
56 Anh chị Trưởng Hào 26/12/2015 2,000,000 vnđ
57 Anh chị Đô Út 26/12/2015 1,500,000 vnđ
58 Anh chị Soát Thu 26/12/2015 1,500,000 vnđ
59 Anh chị Định Thủy 26/12/2015 1,500,000 vnđ
60 Anh chị Huy Lộc 26/12/2015 1,500,000 vnđ
61 Anh chị Quyết Chung 26/12/2015 1,500,000 vnđ
62 Anh chị Đông Huyến 26/12/2015 1,500,000 vnđ
63 Anh chị Đông Hồng 26/12/2015 1,500,000 vnđ
64 Anh chị Thiện Thư 26/12/2015 1,500,000 vnđ
65 Anh chị Hiển Hoài 26/12/2015 1,500,000 vnđ
66 Anh chị Tấn Định 26/12/2015 1,500,000 vnđ
67 Gđ bà Maria Đặng Thị Hường 2/1/2016 2,000,000 vnđ
68 Ông bà Thịnh 3/1/2016 1,000,000 vnđ
69 Bà Maria Tô Thị Thuyết 11/1/2016 2,000,000 vnđ
70 Ông Giuse Đặng Khắc Phục 12/1/2016 1,000,000 vnđ
71 Hội Đồng Hương Sài Gòn 18/1/2016 284,450,000 vnđ
72 Hai bà con gái cụ Nguyễn Xuân Trắc 22/1/2016 1,000 USD
73 Cụ Têrêsa Vũ Thị Giáo 23/1/2016 10,000,000 vnđ
74 Cụ Điển 7/1/2016 5,000,000VNĐ
75 Anh Nguyễn Xuân Lộc (con cụ Điển Hoa kỳ) 7/1/2016 1,000 USD
76 Chị Matta Đỗ Thị Hồi 7/1/2016 50,000,000 vnđ
77 Cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh 27/1/2016 20,000,000 vnđ
78 Anh Giuse Vũ Cao Sang 31/1/2016 1,000,000 vnđ
79 Anh Lưu Đức Thùy 6/2/2016 1,000,000 vnđ
80 Cụ Maria Nguyễn Thị Nhung 11/2/2016 1,000,000 vnđ
81 Ông Đỗ Tiến Thức 11/2/2016 3,000,000 vnđ
82 Ông Giuse Nguyễn Văn Thiếu 15/2/2016 5,000,000 vnđ
83 Hội Đồng Hương Hà Nội 17/2/2016 30,000,000 vnđ
84 Cụ Phaolô Đặng Trọng Lưu 20/2/2016 20,000,000 vnđ
85 Ông Nguyễn Văn Thường 22/2/2016 5,000,000 vnđ
86 Bà Đỗ Thị Niệm 22/2/2016 2,500,000 vnđ
87 Ông Bà Sâm (Kẻ Sét – Hà Nội) 22/2/2016 1,000,000 vnđ
88 G.đ ông Giuse Trần Đăng Vân (An Cốc) 28/2/2016 500,000 vnđ
89 Chị Phái (Việt kiều Mỹ) 29/2/2016 200 USD
90 Linh mục Bản hương Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo 29/2/2016 50,000,000 vnđ
91 Ông Bà Trì Duyên 10kg trà khô
92 Anh Đỗ Hữu Trang 500 bao thuốc lá
93 Bà Têrêsa Phạm Thị Thuế (Xứ Phú Mỹ) 1/3/2016 1,000,000 vnđ
94 Bà Cả Nhị (Xứ Phú Mỹ) 1/3/2016 1,000,000 vnđ
95 Chị Anna Nguyễn Thị Yên 3/3/2016 1,000,000 vnđ
96 Chị Anna Nguyễn Thị Liêm 5/3/2016 1,000,000 vnđ
97 Thầy Đặng (Xứ Vạn Phúc) 9/3/2016 200,000 vnđ
98 Ông Giuse Nguyễn Văn Đốc 13/3/2016 100 USD
99 Lớp Giáo Lý Phanxicô Xavie 14/3/2016 8,000,000 vnđ
100 Cô Maria Phạm Thị Hà (Xứ Hàm Long) 17/3/2016 500,000 vnđ
101 Anh chị Kiên – Vinh 21/3/2016 10,000,000 vnđ
101 Ông Bà Thái – Hợp (Việt kiều Mỹ) 23/3/2016 224,000,000 vnđ (10,000 USD)
103 Linh mục Bản hương Antôn Nguyễn Văn Thắng 24/3/2016 40,000,000 vnđ
104 Linh mục Bản hương Giuse Vũ Công Viện 24/3/2016 40,000,000 vnđ
105 Gia đình anh Phương – Dịu (Đồng hương Sài gòn) 29/3/2016 5,000,000 vnđ
106 Anh chị Thuận – Na (Giáo xứ Kẻ Nghệ) 1/4/2016 3,000,000 vnđ
107 Anh chị Kiên – Liễu 1/4/2016 2 cuộn dây (ông nước) rửa tường
108 Ông Bà Khiết – Nhan 1/4/2016 20kg chè khô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: