Daily Gospel : April 11, 2016 – Monday of the Third week of Easter

Daily Mass Reading :

Phep lạ Chua hóa bánh ra nhieuActs of the Apostles 6:8-15.

Stephen, filled with grace and power, was working great wonders and signs among the people.
Certain members of the so-called Synagogue of Freedmen, Cyrenians, and Alexandrians, and people from Cilicia and Asia, came forward and debated with Stephen,
but they could not withstand the wisdom and the spirit with which he spoke.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật III Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le lundi de la 3e semaine de Pâques

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I: Cv 6, 8-15

“Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là “của những người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ xứ Cilicia và Tiểu Á, đã nổi dậy.

Continue reading